1

Verbijsterende desinteresse bij het NOS-journaal voor de klimaatcrisisSytze Fortuin (14 jr., aangesloten bij Fridays For Future) die even eerder een klinkende speech had gehouden op het podium van het Klimaatalarm bij de Westergasfabriek in Amsterdam (Zie Het Parool van die dag, 14-3) werd geïnterviewd door Henrik-Willem Hofs van het NOS-journaal. Sytze zei onder andere dat het kabinet in 2020 achter was gebleven bij de eigen klimaatdoelstellingen.
“Nee,” zei Hofs.
"Jawel," zei Sytze
Hofs: "Ze hebben het wel gehaald wegens corona."
Sytze: "O, dan heb ik het zeker verkeerd onthouden."

Ik stond erbij omdat ik, net als Sytze, een van de woordvoerders was van de Amsterdamse Klimaatcoalitie. Toen het interviewtje klaar was, zei ik tegen Hofs dat wat hij zei niet klopte en waarom, waarop Hofs vroeg of ik dat op camera wilde zeggen. Ik herhaalde dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onlangs had vastgesteld dat er maar 34% van de doelstelling zou worden gehaald terwijl het kabinet voor 2030 49% CO2-reductie als target had en de norm, dankzij de EU nu zelfs 55% was geworden.
Hofs: "Maar na het meetmoment van het PBL zijn er nog een aantal flinke maatregelen genomen." Ik: “Dat heeft het PBL ook berekend en dan kom je nog maar tot 45% (dus 4 tot 10% onder het doel). Hofs vervolgens: "Laten we hier niet verder over discussiëren". Ik betoogde dat de doelen die nu gelden zijn afgeleid van veel te optimistische voorspellingen en dat – ook al worden ze gehaald - de temperatuurstijging aan het eind van de eeuw nog altijd kan oplopen tot 3 à 4 graden, een directe bedreiging voor het menselijk, en heel wat ander leven.
Daarna ging het nog minstens een minuut over corona en het verschil tussen deze en de anti-coronamaatregelendemonstratie op het Museumplein. Daaraan besteedde de NOS in het 8-uurjournaal mijn ten seconds of fame. Toen de camera uit was, zei Hofs "Ik zit al een aantal jaren op dit dossier en kan je vertellen dat de doelstellingen voor 2020 gehaald gaan worden."
Ik wees nogmaals op een recent artikel waarin de onderschatting van de klimaatcrisis en de volstrekte ontoereikendheid van het overheidsbeleid op bloedstollende wijze worden geboekstaafd en bood hem aan het op te sturen. Hij zei, weglopend, zulke artikelen wel bij te houden, maar dat ik dat evengoed mocht doen.

Ik vind het geen stijl om een goed geïnformeerde scholier van 14, die met zijn generatie het grootste slachtoffer is van het gebrek aan effectief klimaatbeleid en het piramidespel dat nu wordt gespeeld, te intimideren. En ik snap het niet: Henrik-Willem Hofs is een hele middag met een dure ploeg aanwezig bij een deel van een landelijke demonstratie, georganiseerd door alle grote en honderden kleinere natuur- en milieuorganisaties om te waarschuwen tegen een naderende ramp van onvoorstelbare omvang. Hij zit al jaren op dit dossier en beweert de lectuur bij te houden. Waarom dan Sytze Fortuin afzeiken, zijn interview weggooien en met een nietszeggend itempje komen van anderhalve minuut waarvan de belangrijkste maar volstrekt triviale boodschap is dat er niet zoals elders met de politie werd gevochten? Verbijsterend.

Flip Schrameijer (voor Grootouders voor het Klimaat in de Klimaatcoalitie Amsterdam)